ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์
นักวิจัย : เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร บุญญาธิการ , วิมลสิทธิ์ หรยางกูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746323911 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ . (2538). ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ . 2538. "ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ . "ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ . ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.