ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน
นักวิจัย : เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก สรเทศน์ , ไพรัช ธีรวรางกูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745780472 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์ . (2533). การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์ . 2533. "การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์ . "การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์ . การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.