ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศา ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745692093 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ . (2531). สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ . 2531. "สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ . "สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ . สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.