ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น
นักวิจัย : งามนิจ วิทยบำรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745762403 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
งามนิจ วิทยบำรุง . (2534). สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งามนิจ วิทยบำรุง . 2534. "สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งามนิจ วิทยบำรุง . "สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
งามนิจ วิทยบำรุง . สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.