ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค
นักวิจัย : ฉัตรชัย ศิริหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746362968 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ศิริหล้า . (2539). การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ศิริหล้า . 2539. "การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ศิริหล้า . "การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ฉัตรชัย ศิริหล้า . การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.