ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ฉัตรแก้ว บุลสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก วงษ์ตระหง่าน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746320653 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ฉัตรแก้ว บุลสุข . (2538). ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . 2538. "ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . "ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.