ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745677612 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ . (2530). การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ . 2530. "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ . "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ . การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.