ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด
นักวิจัย : จิตติมา ณ นคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746320297 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
จิตติมา ณ นคร . (2538). การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา ณ นคร . 2538. "การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา ณ นคร . "การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
จิตติมา ณ นคร . การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.