ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย
นักวิจัย : จิตติมา จารยะพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355619 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
จิตติมา จารยะพันธุ์ . (2539). อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา จารยะพันธุ์ . 2539. "อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา จารยะพันธุ์ . "อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จิตติมา จารยะพันธุ์ . อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.