ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
นักวิจัย : ชัชพล ชังชู
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูลพร แสงบางปลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746349066 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ชัชพล ชังชู . (2539). การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพล ชังชู . 2539. "การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพล ชังชู . "การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ชัชพล ชังชู . การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.