ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ชัชพงศ์ ตั้งมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูศักดิ์ อุดมศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745694916 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . (2531). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . 2531. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.