ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ
นักวิจัย : จิรวรรณ คล้อยภยันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745826464 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
จิรวรรณ คล้อยภยันต์ . (2536). การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ คล้อยภยันต์ . 2536. "การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ คล้อยภยันต์ . "การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
จิรวรรณ คล้อยภยันต์ . การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.