ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
นักวิจัย : จินตนา สุรำไพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรศักดิ์ ศิริไพบูลย์สินธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746319426 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
จินตนา สุรำไพ . (2538). เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา สุรำไพ . 2538. "เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา สุรำไพ . "เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
จินตนา สุรำไพ . เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.