ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
นักวิจัย : บุญลือ ปาระมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745663956 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
บุญลือ ปาระมี . (2529). การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญลือ ปาระมี . 2529. "การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญลือ ปาระมี . "การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
บุญลือ ปาระมี . การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศ ของครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.