ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
นักวิจัย : ปราโมช โศภิษฐนภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746322206 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ปราโมช โศภิษฐนภา . (2538). ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมช โศภิษฐนภา . 2538. "ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมช โศภิษฐนภา . "ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ปราโมช โศภิษฐนภา . ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.