ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้
นักวิจัย : นาถอนงค์ ศรีจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745812749 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
นาถอนงค์ ศรีจินดา . (2535). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถอนงค์ ศรีจินดา . 2535. "ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถอนงค์ ศรีจินดา . "ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
นาถอนงค์ ศรีจินดา . ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.