ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน
นักวิจัย : นาถศรี ใจชาญสุขกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , กาญจนา รุ่งตรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745778303 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
นาถศรี ใจชาญสุขกิจ . (2533). การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถศรี ใจชาญสุขกิจ . 2533. "การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถศรี ใจชาญสุขกิจ . "การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
นาถศรี ใจชาญสุขกิจ . การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.