ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : ดนุ สายสุทธิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746319507 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ดนุ สายสุทธิชัย . (2538). การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนุ สายสุทธิชัย . 2538. "การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนุ สายสุทธิชัย . "การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ดนุ สายสุทธิชัย . การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.