ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี
นักวิจัย : พูนสิน พวงไพโรจน์
คำค้น : นิ่วไต , ภาวะเครียดออกซิเดชัน , ซิเทรต , กรดมะนาว , Kidneys -- Calculi , Oxidative stress , Citrates , Citric acid
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญชัย บุญหล้า , ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ปาจรีย์ ลิลิตการตกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ภาวะที่มีปริมาณของซิเทรตในปัสสาวะต่ำ (hypocitrauria) และโพแทสเซียมในปัสสาวะต่ำ (hypokaliuria) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคนิ่วไต นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยนิ่วไตจะมีภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น (oxidative stress) เพิ่มขึ้น จากการศึกษาเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะนาว เป็นสูตรมะนาวผง (lime powder regimen, LPR) พบว่า LPR สามารถเพิ่มระดับของซิเทรต และโพแทสเซียมในปัสสาวะสูงขึ้น และลดการเกิด oxidative stress ในผู้ป่วยโรคนิ่วไต ผู้วิจัยเห็นว่า LPR มีคุณสมบัติสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคนิ่วไตได้ การศึกษาวิจัยนี้วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการ และสารโลหะหนักใน LPR ด้วยเครื่อง ICP-OES วิเคราะห์ความเป็นพิษของ LPR ต่อเซลล์บุท่อไต (human kidney, HK-2 cells) และหนูถีบจักร ศึกษาผลของ LPR ต่อการการเปลี่ยนแปลงของซิเทรตในเลือดและปัสสาวะ ความเป็นด่าง โพแทสเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระในปัสสาวะในอาสาสมัคร (n=13) ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของ LPR พบว่า มีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และพลังงานทั้งหมด 3.30, 65.56, 0.94 กรัมต่อ 100 กรัม และ 283.9 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม ตามลำดับ และองค์ประกอบสารโลหะหนักของ LPR ได้แก่ อาร์ซินิก แคดเมียม ตะกั่ว โครเมียม โคบอลต์ และนิกเกล อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตราฐานอ้างอิงที่กำหนดไว้ (WHO/FDA) จากผลของ LPR ต่ออัตราการมีชีวิตของ HK-2 cells โดยวิธี MTT assay ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 100 mg% ของ LPR ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดลงของ HK-2 cells จากการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของ LPR ในหนูถีบจักร พบว่าค่า LD50 น้อยว่า 10 กรัมต่อกิโลกรัม บ่งชี้ให้เห็นว่า LPR มีความเป็นพิษต่ำมาก และจากผลการศึกษาในอาสาสมัคร LPR สามารถเพิ่มปริมาณของซิเทรตในเลือดและปัสสาวะ ปริมาณโพแทสเซียม ความเป็นด่าง และสารต้านอนุมูลอิสระในปัสสาวะ และไม่พบความผิดปกติใดๆ ในอาสาสมัคร สรุปจากการศึกษาผลต่างๆ ของ LPR ไม่พบสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จากการศึกษาในระดับเซลล์ และสัตว์ทดลองไม่พบความเป็นพิษ และจากการศึกษาในอาสาสมัคร LPR สามารถลดการเกิดภาวะ hypocitrauria hypokaliuria และ oxidative stress แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติความเป็นยาที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคนิ่วไต อีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย ดังนั้นจากการศึกษาคุณสมบัติของ LPR ในครั้งนี้ สามารถนำไปพัฒนาและศึกษาต่อใน clinical trial phase 2 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วไตต่อไป

บรรณานุกรม :
พูนสิน พวงไพโรจน์ . (2553). ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนสิน พวงไพโรจน์ . 2553. "ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนสิน พวงไพโรจน์ . "ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พูนสิน พวงไพโรจน์ . ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.