ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์
นักวิจัย : ฐิติพร จารึกเสรีสกุล
คำค้น : โรคสะเก็ดเงิน , การรักษาด้วยสมุนไพร , สารสกัดจากพืช , Psoriasis , Herbs -- Therapeutic use , Plant extracts
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทวิน เทนคำเนาว์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งที่หนังกำพร้าแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งการรักษานั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอย่างมาก สมุนไพรไทยจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาโรคนี้ ดังนั้นจึงศึกษาผลของสมุนไพรไทยที่พบมีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินก่อนหน้านี้ ได้แก่ ข่า ขมิ้น และน้อยหน่า ซึ่งสกัดด้วยเอทานอล ต่อการแสดงออกของโปรตีน EGFR, Id1, G1P3, Caspase 9 และ E2A ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ใน Human keratinocyte cells (HaCaT) ซึ่งนับเป็น In vitro model ของโรคสะเก็ดเงินด้วยวิธี Western blot จากนั้นศึกษาการแสดงออกโปรตีนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยเทคนิค Immunocytochemistry และส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ พบว่า สารสกัดจากน้อยหน่าสามารถเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Caspase 9 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ที่ความเข้มข้น 3.15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และลดการแสดงออกของโปรตีน EGFR และ Id1ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ที่ความเข้มข้น 1.575 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 3.15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษาครั้งนี้พบว่า สารสกัดจากใบน้อยหน่ามีฤทธิ์ส่งผลต่อการแสดงออกของโปรตีน เพื่อลดการแบ่งเซลล์ผิวหนัง เพิ่มการแปรรูปของเซลล์ และเพิ่มการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ ซึ่งน่าจะเป็นกลไกต้านโรคสะเก็ดเงิน

บรรณานุกรม :
ฐิติพร จารึกเสรีสกุล . (2553). ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติพร จารึกเสรีสกุล . 2553. "ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติพร จารึกเสรีสกุล . "ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ฐิติพร จารึกเสรีสกุล . ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.