ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย
นักวิจัย : เปรมจิต อภิเมธีธำรง
คำค้น : การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย , การสร้างมโนภาพ , สึนามิ , Electronic data processing--Distributed processing , Visualization , Tsunamis
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ เหมืองสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การทำจินตทัศน์เป็นวิธีการแสดงข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจำนวนมากสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีทรัพยากรที่ใช้แตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองมีปริมาณมาก มีความต้องการระบบที่ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และระบบที่จัดการการแบ่งปันข้อมูลที่ใช้ในการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงได้เสนอแนวคิดที่ผสมผสานรูปแบบของระบบจินตทัศน์แบบกระจายและระบบจินตทัศน์ร่วมทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมดาต้าเอ็กซ์พลอเรอร์ในการทำจินตทัศน์และระบบพอร์ทัลในการจัดการข้อมูล การออกแบบและทดสอบระบบได้นำการทดลองสึนามิมาเป็นกรณีศึกษา โดยผลการใช้งานระบบนั้นพบว่า ผู้ใช้สามารถทำจินตทัศน์สึนามิได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมจินตทัศน์ขึ้นเองและยังสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในอนาคต พร้อมกันนี้ระบบยังมีส่วนการประมวลผลจินตทัศน์แบบขนานเพื่อช่วยลดเวลาการทำงานให้สั้นลง และพบว่าเวลาที่ใช้ในการประมวลผลจะแปรผันตรงกับขนาดของข้อมูลและความซับซ้อนของโปรแกรมจินตทัศน์ ซึ่งในข้อมูลชุดพบว่าผลการทดลองแบบขนานใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าแบบเดิม 2.9 เท่าในสภาพแวดล้อมที่กำหนด นับได้ว่าการประมวลผลแบบขนานจะช่วยลดเวลาในการทำจินตทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบที่ออกแบบขึ้นก็สามารถใช้งานได้จริงตามลักษณะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
เปรมจิต อภิเมธีธำรง . (2550). การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เปรมจิต อภิเมธีธำรง . 2550. "การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เปรมจิต อภิเมธีธำรง . "การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เปรมจิต อภิเมธีธำรง . การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.