ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ
นักวิจัย : พงศ์เทพ จิระโร , สิริพร พุ่มแก้ว
คำค้น : ข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 22,2(พ.ค.-ส.ค. 2552),199-214 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ จิระโร , สิริพร พุ่มแก้ว . (2552). การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์เทพ จิระโร , สิริพร พุ่มแก้ว . 2552. "การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์เทพ จิระโร , สิริพร พุ่มแก้ว . "การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พงศ์เทพ จิระโร , สิริพร พุ่มแก้ว . การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.