ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
นักวิจัย : วรินทรา ปั้นงาม , สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : ความดี , นักเรียน , จริยศาสตร์ , การพัฒนาจริยธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 21,1(ม.ค.-เม.ย. 2551),83-100 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินทรา ปั้นงาม , สุวิมล ว่องวาณิช . (2551). รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรินทรา ปั้นงาม , สุวิมล ว่องวาณิช . 2551. "รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรินทรา ปั้นงาม , สุวิมล ว่องวาณิช . "รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วรินทรา ปั้นงาม , สุวิมล ว่องวาณิช . รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.