ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู
นักวิจัย : สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : ครู -- การคัดเลือกและสรรหา , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนาตนเอง , ครู -- การประเมินตนเอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 24,2(พ.ค.-ส.ค. 2554),169-199 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิมล ว่องวาณิช . (2554). นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . 2554. "นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . "นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุวิมล ว่องวาณิช . นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.