ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต
นักวิจัย : อุทัย ดุลยเกษม
คำค้น : การศึกษา -- วิจัย , ชั้นเรียน -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 18,3(ก.ย.-ธ.ค. 2548),315-321 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย ดุลยเกษม . (2548). การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . 2548. "การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . "การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อุทัย ดุลยเกษม . การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.