ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
นักวิจัย : ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
คำค้น : จิตสำนึก , วัฒนธรรมไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 16,2(เม.ย.-มิ.ย. 2546),311-334 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . (2546). การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . 2546. "การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . "การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.