ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
นักวิจัย : เนาวรัตน์ พลายน้อย
คำค้น : วิจัยปฏิบัติการ , การเรียนรู้ , การพัฒนาประชาคม , ชุมชนพุทธมณฑล (นครปฐม)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 16,2(เม.ย.-มิ.ย. 2546),259-277 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนาวรัตน์ พลายน้อย . (2546). การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . 2546. "การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . "การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.