ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ
นักวิจัย : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
คำค้น : การบริหารโครงการ , การประเมินผลงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารวารวิธีวิทยาการวิจัย. 15,1(ม.ค.-เม.ย. 2545),25-36 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2545). การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . 2545. "การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . "การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.