ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : รุ่งเรือง พูลศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630089000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งเรือง พูลศิริ . (2549). ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งเรือง พูลศิริ . 2549. "ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งเรือง พูลศิริ . "ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
รุ่งเรือง พูลศิริ . ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.