ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร
นักวิจัย : ไม่มีข้อมูล
คำค้น : กองทัพ , ทหาร , การเมือง , บอลล์, นิโคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 3,4(เม.ย.-มิ.ย. 2527): 69-75 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไม่มีข้อมูล . (2527). ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไม่มีข้อมูล . 2527. "ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไม่มีข้อมูล . "ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ไม่มีข้อมูล . ทหารกับการเมือง : กองทัพให้ประโยชน์กับใคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.