ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม
นักวิจัย : เสรี พงศ์พิศ
คำค้น : การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 3,3(ม.ค.-มี.ค. 2527): 67-74 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสรี พงศ์พิศ . (2527). ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี พงศ์พิศ . 2527. "ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี พงศ์พิศ . "ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เสรี พงศ์พิศ . ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.