ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51
นักวิจัย : ไม่มีข้อมูล
คำค้น : ประชาธิปไตย -- ไทย , รัฐสภา -- ไทย , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2551
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 2,4(เม.ย.-มิ.ย. 2526): 3-8 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : บทบรรณาธิการ
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไม่มีข้อมูล . (2526). วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไม่มีข้อมูล . 2526. "วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไม่มีข้อมูล . "วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ไม่มีข้อมูล . วิกฤติประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยในปีที่ 51. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.