ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
นักวิจัย : บรุกเกอร์, บิล
คำค้น : ทรอตสกี้, แอลดี, ค.ศ.1879-1917 , สตาลิน, โจเซพ, ค.ศ.1879-1953 , ครุสซอฟ, นิกิตา, ค.ศ.1894-1971 , ลัทธิคอมมิวนิสต์ , สังคมนิยม -- รัสเซีย , สังคมนิยม -- จีน , การเมือง -- ทฤษฎี , รัสเซีย -- การเมืองและการปกครอง , จีน -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , จีรติ ติงศภัทิย์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 2,2(มิ.ย.-ส.ค. 2525): 99-127 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรุกเกอร์, บิล . (2525). ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรุกเกอร์, บิล . 2525. "ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรุกเกอร์, บิล . "ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
บรุกเกอร์, บิล . ทัศนะของโซเวียตและจีนว่าด้วยการปฏิวัติและสังคมนิยม : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับปัญหาในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาการและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.