ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน
นักวิจัย : ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ , ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ , สมนิมิตร พุกงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230975000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ , ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ , สมนิมิตร พุกงาม . (2555). ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ , ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ , สมนิมิตร พุกงาม . 2555. "ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ , ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ , สมนิมิตร พุกงาม . "ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ , ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ , สมนิมิตร พุกงาม . ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.