ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย
นักวิจัย : ทวีป วรดิลก, 2471-2548 , ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ , สืบแสง พรหมบุญ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
คำค้น : จีน -- การเมืองและการปกครอง , จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินโดจีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง. 1,5-6(ต.ค.-ธ.ค. 2524): 122-159 , 0857-0957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีป วรดิลก, 2471-2548 , ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ , สืบแสง พรหมบุญ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ . (2524). จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีป วรดิลก, 2471-2548 , ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ , สืบแสง พรหมบุญ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ . 2524. "จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีป วรดิลก, 2471-2548 , ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ , สืบแสง พรหมบุญ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ . "จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ทวีป วรดิลก, 2471-2548 , ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ , สืบแสง พรหมบุญ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ . จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.