ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง
นักวิจัย : มหิศร ว่องผาติ
คำค้น : หุ่นยนต์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถวิทย์ สุดแสง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อันได้แก่ การระบุตำแหน่งและการสร้างแผนที่ โดยอาศัยการประสานงานของหุ่นยนต์สองตัว และการตรวจจับข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่ง ที่ได้จากกล้องที่สามารถมองภาพได้รอบทิศทางเพียงอย่างเดียว และผลการทดลองบนหุ่นยนต์จริงแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอมีประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งและช่วยในการสร้างแผนที่

บรรณานุกรม :
มหิศร ว่องผาติ . (2549). วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหิศร ว่องผาติ . 2549. "วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหิศร ว่องผาติ . "วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
มหิศร ว่องผาติ . วิธีการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่พร้อมกันสำหรับหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลเส้นขอบแนวดิ่งที่ได้จากกล้องที่มองเห็นได้รอบทิศทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.