ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ
นักวิจัย : กิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์
คำค้น : ภาพดิจิตอล , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ คนองชัยยศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การหลอมภาพเป็นวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาพดิจิตัลสองภาพที่ไม่เหมือนกัน โดยในปัจจุบันวิธีการหลอมภาพถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ สื่อโฆษณาหรือในทางภาพยนตร์ การหลอมภาพจะอาศัยวิธีการของการประมวลและการวิเคราะห์ภาพดิจิตัล สองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการบิดเบือนภาพเพื่อหาตำแหน่งหรือจุดที่สอดคล้องของรูปภาพทั้งสอง และขั้นตอนการจางซ้อนภาพโดยการประมาณค่าในช่วงของรูปภาพเพื่อสร้างรูปภาพขึ้นมาใหม่ การใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียด เป็นหนึ่งในวิธีการจับคู่รูปภาพที่มีความถูกต้องและสามารถจับคู่รูปภาพได้อย่างอัตโนมัติ แต่ตัวกรองจุดวิกฤตมีความซับซ้อนในการคำนวณและความซ้ำซ้อนของข้อมูล ในงานวิจัยนี้จะนำเสนอวิธีการปรับปรุงตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดโดยการนำวิธีการแบบเซตระดับมาใช้ โดยอาศัยหลัการของเซตระดับมาช่วยในการพิจารณษขอบเขตที่เป็นไปได้ในการจับคู่แทนที่จะพิจารณาทุกๆจุดในภาพ ซึ่งสามารถจับคู่ตำแหน่งของภาพได้อย่างเหมาะสม และสามารถที่จะลดเวลาในการคำนวณลง

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์ . (2551). การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์ . 2551. "การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์ . "การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์ . การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.