ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค
นักวิจัย : ไพศาล ดีวรรณกิจ
คำค้น : โปรแกรมประยุกต์ , การวิเคราะห์อนุกรมเวลา , เว็บไซต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีการตรวจหาค่าผิดปรกติที่ดัดแปลงจากข้อมูลปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาค่าผิดปรกติ จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจหาค่าผิดปรกติโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวีธีแซ็ค ทั้งยังออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบต่างๆ ไว้ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจหาค่าผิดปรกติรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบของปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ และกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ เพื่อให้การตรวจหาค่าผิดปรกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบผลจากวิธีในการตรวจหาค่าผิดปรกติที่ดัดแปลง และวิธีในการตรวจหาค่าผิดปรกติจากทุกความเป็นไปได้ ซึ่งได้ผลสรุปจากการทดลองว่า สามารถพิจารณาค่าผิดปรกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือในการสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบต่าง ๆ นั้น ได้มีการพิจารณารูปแบบของข้อมูลที่ทำการสร้าง และพบว่าสามารถสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ไพศาล ดีวรรณกิจ . (2549). การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล ดีวรรณกิจ . 2549. "การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล ดีวรรณกิจ . "การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ไพศาล ดีวรรณกิจ . การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊ค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.