ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
นักวิจัย : ทวีเกียรติ อิ่มสำราญ
คำค้น : วัสดุ -- สมบัติความยืดหยุ่น , ของแข็ง -- สมบัติความยืดหยุ่น , ทรานสดิวเซอร์ , จุลทรรศนศาสตร์เชิงเสียง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , มนต์เทียน เทียนประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14280
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ในงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการสานต่องานวิทยานิพนธ์ของ คุณปกรณ์ ปรีชาบูรณะ ใช้คลื่นอัลตราโซนิก ในการวัดค่าคงที่ยืดหยุ่นของวัสดุ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแทรนสดิวเซอร์ไลน์โฟกัส ที่สามารถทำให้เกิดคลื่นเรย์ลีขึ้นบนผิววัสดุ แล้ววัดค่าอัตราเร็วของคลื่นเรย์ลีแล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณค่าคงที่ยืดหยุ่นในโปรแกรมต่อไป เนื่องด้วยเครื่องมือจากงานเดิมให้คลื่นอัลตราโซนิก ที่สะท้อนกลับจากผิวหลังของวัสดุที่วัดมีขนาดเล็กมากขนาดไมโครโวลต์ (µV) ด้านเทคนิคการส่งต่อสัญญาณขนาดไมโครโวลต์ที่มีช่วงกว้างคลื่นแคบแคบ เป็นเรื่องยากและเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสูง เพื่อให้เกิดผลการวัดที่ถูกต้องมากขึ้น จึงได้ดำเนินการออกแบบและสร้างวงจรกำเนิดพัลส์ขึ้นมาใหม่ โดยคาดหวังว่าจะได้ขนาดสัญญาณใหญ่มากขึ้น ดังผลต่างๆ ที่ปรากฎ

บรรณานุกรม :
ทวีเกียรติ อิ่มสำราญ . (2550). การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีเกียรติ อิ่มสำราญ . 2550. "การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีเกียรติ อิ่มสำราญ . "การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ทวีเกียรติ อิ่มสำราญ . การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.