ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล , ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231379000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล , ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร . (2556). ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล , ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร . 2556. "ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล , ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร . "ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล , ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร . ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.