ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา
นักวิจัย : สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330357000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง . (2555). งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง . 2555. "งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง . "งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง . งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.