ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน
นักวิจัย : ดรรชนี เอมพันธุ์ , เรณุกา กลับสุข , Prof. Dr. Philip Dearden
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330406000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรรชนี เอมพันธุ์ , เรณุกา กลับสุข , Prof. Dr. Philip Dearden . (2561). งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , เรณุกา กลับสุข , Prof. Dr. Philip Dearden . 2561. "งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , เรณุกา กลับสุข , Prof. Dr. Philip Dearden . "งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561. Print.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , เรณุกา กลับสุข , Prof. Dr. Philip Dearden . งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2561.