ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นักวิจัย : ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231363000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ . (2556). ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ . 2556. "ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ . "ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ . ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.