ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : รุจ เกษตรสุวรรณ , ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา , ศวพร ศุภผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930519000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจ เกษตรสุวรรณ , ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา , ศวพร ศุภผล . (2552). ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุจ เกษตรสุวรรณ , ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา , ศวพร ศุภผล . 2552. "ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุจ เกษตรสุวรรณ , ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา , ศวพร ศุภผล . "ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
รุจ เกษตรสุวรรณ , ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา , ศวพร ศุภผล . ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.