ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
นักวิจัย : จริงแท้ ศิริพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830747000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริงแท้ ศิริพานิช . (2551). ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จริงแท้ ศิริพานิช . 2551. "ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จริงแท้ ศิริพานิช . "ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
จริงแท้ ศิริพานิช . ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.