ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
นักวิจัย : สุมาลี สันติพลวุฒิ , สมหมาย อุดมวิทิต , รสดา เวษฎาพันธุ์ , อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี , นส.มาริสา หนูนุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230407000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี สันติพลวุฒิ , สมหมาย อุดมวิทิต , รสดา เวษฎาพันธุ์ , อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี , นส.มาริสา หนูนุ้ย . (2555). กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , สมหมาย อุดมวิทิต , รสดา เวษฎาพันธุ์ , อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี , นส.มาริสา หนูนุ้ย . 2555. "กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , สมหมาย อุดมวิทิต , รสดา เวษฎาพันธุ์ , อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี , นส.มาริสา หนูนุ้ย . "กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , สมหมาย อุดมวิทิต , รสดา เวษฎาพันธุ์ , อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี , นส.มาริสา หนูนุ้ย . กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.