ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
นักวิจัย : นนทวิทย์ อารีย์ชน , ดวงดาว ฉันทศาสตร์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930310000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นนทวิทย์ อารีย์ชน , ดวงดาว ฉันทศาสตร์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . (2552). การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นนทวิทย์ อารีย์ชน , ดวงดาว ฉันทศาสตร์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . 2552. "การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นนทวิทย์ อารีย์ชน , ดวงดาว ฉันทศาสตร์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . "การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
นนทวิทย์ อารีย์ชน , ดวงดาว ฉันทศาสตร์ , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.