ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : นิคม แหลมสัก , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , สคาร ทีจันทึก , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , วีระภาส คุณรัตนสิริ , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , ชมพู่ บุญรอดกลับ , เทพา ผุดผ่อง , อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0740032002&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิคม แหลมสัก , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , สคาร ทีจันทึก , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , วีระภาส คุณรัตนสิริ , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , ชมพู่ บุญรอดกลับ , เทพา ผุดผ่อง , อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ . (2550). การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิคม แหลมสัก , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , สคาร ทีจันทึก , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , วีระภาส คุณรัตนสิริ , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , ชมพู่ บุญรอดกลับ , เทพา ผุดผ่อง , อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ . 2550. "การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิคม แหลมสัก , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , สคาร ทีจันทึก , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , วีระภาส คุณรัตนสิริ , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , ชมพู่ บุญรอดกลับ , เทพา ผุดผ่อง , อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ . "การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
นิคม แหลมสัก , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , สคาร ทีจันทึก , สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , วีระภาส คุณรัตนสิริ , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , ชมพู่ บุญรอดกลับ , เทพา ผุดผ่อง , อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ . การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.