ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
นักวิจัย : สุนิศา สงวนทรัพย์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โสภณ อุไรชื่น , นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว , นางสาวปวีณา บูชาเทียน , นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค , นางสาวชริดา สัตยวงศ์ , นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330888000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนิศา สงวนทรัพย์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โสภณ อุไรชื่น , นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว , นางสาวปวีณา บูชาเทียน , นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค , นางสาวชริดา สัตยวงศ์ , นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด . (2557). การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โสภณ อุไรชื่น , นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว , นางสาวปวีณา บูชาเทียน , นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค , นางสาวชริดา สัตยวงศ์ , นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด . 2557. "การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โสภณ อุไรชื่น , นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว , นางสาวปวีณา บูชาเทียน , นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค , นางสาวชริดา สัตยวงศ์ , นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด . "การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
สุนิศา สงวนทรัพย์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โสภณ อุไรชื่น , นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว , นางสาวปวีณา บูชาเทียน , นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค , นางสาวชริดา สัตยวงศ์ , นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด . การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.