ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย
นักวิจัย : เดชา วิวัฒน์วิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730473000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชา วิวัฒน์วิทยา . (2550). การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชา วิวัฒน์วิทยา . 2550. "การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชา วิวัฒน์วิทยา . "การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
เดชา วิวัฒน์วิทยา . การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.